top of page

ילדים

 "כל ילד הוא אמן. הבעיה היא להישאר אמן כאשר הוא גדל."

הילד רוצה לצייר כדי ליהנות, על הדרך הוא לומד להתרכז ולתפוס את העולם בצורות שונות וחדשות. 

 

המטרה שלי היא בנוסף לכל זה לתת לילד

בתהליך הציור ערכים לחיים כמו חוויית הצלחה,

התמודדות רגשית, מוטיבציה למשימות השגרתיות והכי חשוב -

מודעות לרגשות שמתעוררים אצלו. 

אתם מוזמנים לפנות ולהתעדכן על הקבוצות החדשות שמתחילות, על גיבוש קבוצה משלכם או לימוד פרטני

Little Boy Drawing
bottom of page