top of page

אומנות

תפקידה של האמנות הוא לשקף את המצב הנפשי העמוק

לחשוף את דפוסי הרגש והמחשבה האנושיים שמנהלים אותנו. הכוח של האמנות הוא ביכולת לעקוף את החשיבה הפשוטה והרציונלית, היא מצליחה לחדור אל האזורים הנסתרים שקשה להכיר בהם. האמנות מהנה ומרגשת ומעוררת את הכוח היצירתי והגמיש להשגת פתיחות ומרחב נפשי הנחוצים ליצירת שינוי. היופי האסטתי והאנושי של האמנות הוא מה שמצדיק את קיום האנושות על כדור הארץ.

bottom of page